Üyelik Girişi
MENÜ BAŞLIKLARI
Site Haritası
Hava Durumu
Cevat KILINÇDEMİR
ckilincdemir@yahoo.com
ASTSUBAYLARIN TARİHİNDEN BİR KESİT
06/11/2014
          ASTSUBAYLARIN TARİHİNDEN BİR KESİT

    OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE DER-SAADET (İSTANBUL) PİYADE KÜÇÜK ZABİT VE KÜÇÜK ZABİT İPTİDAİ  MEKTEPLERİ
         Osmanlı İmparatorluğu döneminde II. Meşrutiyet'in ilanına kadar Astsubay okulu bulunmadığından Osmanlı ordusunun ihtiyacı olan Astsubaylar yalnız kıtadaki başarılı ve vücutça sağlam erler arasından seçilerek yetiştiriliyordu. Bu astsubaylar kıdemli ve kıdemsiz olarak iki kısma ayrılıyorlardı. Kıdemsiz küçük zabitan   ( astsubay) , nizami askerlik süreleri içinde görevlerini yapanlar gurubunu teşkil ederken, kıdemli küçük zabitan (astsubay) ise nizami askerlik hizmetinden sonra fazladan askerlik hizmetinde istekli olanlar gurubunu teşkil etmekteydi. Gerek kıdemli ve gerekse kıdemsiz astsubaylar gösterdikleri kabiliyet ve başarılarına göre onbaşı ( bölük emini ) , çavuş  ve başçavuşluğa kadar yükselebiliyorlardı.
           Kıtalardan yetişen alaylı subaylar çavuş ve bölük eminlerinin 31 Mart Olayında ayaklanmanın başında önemli rol oynaması ve önemli olaylarda askerler içinde büyük bir ehemmiyete sahip küçük zabitlerin ( Astsubayların ) istenen derecede yetiştirilmesi ve ordu içindeki bu önemli unsurların batılı devletlerde ve subaylarda olduğu gibi talim ve terbiye edilmesi için Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa ile mekatib-i Askeriye Umum Müfettişi Mareşal WİKFORT gözetiminde Küçük Zabit Mekteplerinin  açılması ve  subaylar gibi modern usullerle yetiştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
         Osmanlı imparatorluğunca çıkartılan 23 Eylül 1325 ( 06 Ekim 1909) tarihli "Küçük Zabit Mektebi" (Astsubay okulları şimdiki uygulamayla sınıf okulları ) ve " Küçük Zabit iptidai Mektebi Nizamnamesi" ne (Astsubay İlkokulları şimdiki uygulamaya göre astsubay hazırlama okulları ) göre ordunun modern usullere göre yetiştirilmiş astsubaylarla ihtiyacını karşılamak üzere iki kademeli okul açılması kararlaştırılmıştır. Bu nizamname gereğince Küçük Zabit İptidai Mektepleri o zamanki teşkilatlanmaya göre her ordu merkezinde ( istanbul, Konya, Selanik, Erzincan, bağdat, Halep  ve Yemen) de birer tane olmak üzere kurulmuştur. Bu na göre ilk olarak açılan 1 nci Ordu Merkezi olan Der- Saadet ( İstanbul) Küçük Zabit mektebi ve Küçük zabit İptidai Mektepleridir. 25 Temmuz 1909 tarihinde ordunun en seçme subayları bu okulların başına tayin edilerek Küçük Zabit İptidai mektebi sekiz bölüklü olarak Çırağan Sarayının Beşiktaş yönünde bulunan Parmakkapı karakol binasında, Küçük Zabit Mektebi ise Kağıthane Kasr-ı Humayun'unda aynı yılda törenle eğitime başlamıştır. Törende bu okulların açılmasına öncülük eden Mareşal WIKFORT ile Harbiye  Nazırı Mahmut Şevket Paşa  katılmış Harbiye Nazırı okulun açılış konuşmasında bu mesleğin geleceğine dair çok parlak VAATLERDE bulunmuştur. 
      Küçük Zabit Mektebinden iki yıl öğretim ve manevralardan sonra Maltepe' de üç ayda atış eğitimini tamamlayarak 1911 yılında ilk devre mezunlarını vermiş okuldan 173 Kıdemli Çavuş mezun olmuş 10 Temmuz 1911 tarihinde Kağıthane çayırında yapılan diploma törenine devletin en üst düzey bakanları komutanları halk ile ayrıca mezun olan öğrenciler arasında çeşitli azınlıklardan öğrenci olduğundan Şeyhülislamdan sonra Ermeni ve Rum patrikhaneleri ve musevilerin Hahambaşı da yerlerini almışlar harbiye bandosu Sultan Reşad'ın marşını çaldıktan sonra Ordu marşı ve okulun ( Kücük asker, küçük asker vatan senden hizmet bekler) marşlarını çalarken yemin edilmiştir. Törenden sonra olan birinciliği Amasyalı Cevdet, ikinciliği eyüp sultanlı sadettin efendi  olmuş tüm dereceye girenlere Padişah Sultan Mehmet Reşad'ın gönderdiği birer altın saat Harbiye nazırı Mahmut şevket Paşa tarafından verilmiştir. Tören sonunda Harbiye nazırı yaptığı konuşmada iki yıl önceki verdiği sözden hareketle okulda başarılı olanlarla kendi isteğiyle Memalik-i Harreye  yani savaş bölgelerine kendi isteğiyle gideceklerin özel bir kurstan geçirilerek Teğmen rütbesiyle kıtalarına gönderileceğini belirtmiştir. Nitekim istekli olanlar Teğmen rütbesiyle trablus ( Libya) italyan savaşlarına katılarak Kur. Yb. Enver ve Kur. Bnb. Mustafa Kemal Beylerin emrinde, Sünusi mücahitlerini yetiştirerek savaşmışlardır. Bu savaşa katılan Küçük Zabitler çok büyük başarılar elde etmişler şehit olmayanlar üsteğmen rütbesiyle dönmüşler kurtuluş şavaşında da daha üst rütbelerle görev almışlar başarılarından dolayı general olanlar da mevcuttur. Okuldan savaş bölgelerine gitmeyenler kendi okullarında ve Beylerbeyi'indeki İhtiyati Zabit Mektebine ( Yedek Subay Okulu ) Öğretmen olarak atanmışlardır....
       Devamı gelecek...
    
Not. Genel olarak bildiğiniz ama bir çoğumuzun ayrıntılarını bilmediğini düşündüğüm bu yazımı bir kaç makale olarak planladım bazen özetledim bazen ayrıntılara girdim çok ayrıntıya girmemin  sebebi ibret olsun diye bu günlerimizle kıyaslanmanız için, bazı özet geçtiğim konuları ileriki yazılarımda daha ayrıntılı yazacağım. Bu okullardan mezun olan tarihimize adını altın harflerle yazdırmış Atatürk'ün yaveri sırdaşı en son Tümgeneral rütbesiyle Yozgat isyanını baştırmış, istiklal mahkemeleri başkanlığı ve milletvekilliği yapmış Kılıç Ali Paşa ve Vecihi HÜRKUŞ gibi bir çok şahsiyetler'dende bahsetmek istiyorum.. Hoşgörünüze sığınarak, Saygılarımla....
 
Yaralanan kaynaklar;
1.Gn.Kur. ATASE Yayınları
2. Başabakanlık Arşivi
             


1348 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA ASTSUBAY OKULLARI - 27/04/2015
C
DENİZ ASTSUBAY OKULLARI TARİHÇESİ - 27/04/2015
C
CUMHURİYET DÖNEMİNDE ASTSUBAY OKULLARI - 19/02/2015
CUMHURİYET DÖNEMİ ASTSUBAY OKULLARI
OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE ASTSUBAYLAR - 25/12/2014
OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDEN ASTSUBAYLARIN TARİHİNDEN BİR KESİT 2